Šta je bitno da klijent zna iz ove oblasti

 

Dohodak predstavlja zbir oporezivih prihoda utvrdjenih po ovom zakonu i ostvarenih u kalendarskoj godini. Oporezivi prihod čini razlika izmedju bruto prihoda koji je po nekom od osnova ostvario obveznik i troškova koje je imao pri njihovom ostvarivanju i očuvanju, ako je to propisano ovim zakonom. 

Osnovni elementi poreza na dohodak gradjana su: dohodak, prihodi koji podležu oporezivanju i način oporezivanja, godišnji porez na dohodak gradjana, poreski obveznik koji može biti rezident i nerezident, prihodi koji se izuzimaju od oporezivanja, izdržavani članovi porodice, članovi porodice i domaćinstvo obveznika, poreski kredit i izbegavanje dvostrukog oporezivanja. 

Porezu na dohodak gradjana podležu: 

  1. Zarade 
  2. Prihodi od poljoprivrede i šumarstva
  3. Prihodi od samostalne delatnosti
  4. Prihodi od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine
  5. Prihodi od kapitala
  6. Prihodi od nepokretnosti
  7. Kapitalni dobitci i
  8. ostali prihodi

Porez na dohodak se plaća po odbitku ili po rešenju nadležnog poreskog organa. 

 

VAŽEĆI ZAKONI iz ove oblasti

 

Važeći zakon je zakon o porezu na dohodak gradjana. 

 

KAZNENE ODREDBE
Kaznenim odredbama definišu se i utvrdjuju prekršajne radnje pravnog lica te je predvidjena nočana kazna od 100.000,00 do 1.000.000,00 dinara,
odgovornog lica u pravnom licu-novčana kazna od 5.000,00-50.000,00 dinara,
preduzetnika-novčana kazna od 50.000,00-500.000,00 dinara i
fizičkog lica-novčana kazna od 5.000,00-50.000,00 dinara.

 

Kontakt

Knjigovodstvena Agencija
TRGO-SERVIS 

BULEVAR MIHAJLA PUPINA 18
21000 NOVI SAD

Lokacija

Kontakt za pravna lica

Naš tim za pravna lica:
Mila Budić, Sladjana Disić, Olivera Dračanski, Marija Kuzmanović, Duška Perović Cicmil, Sandra Knežević

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kontakt za preduzetnike

Naš tim za preduzetnike:

Vesna Vukov; Zorica Apić
Sonja Adamović; Mina Šuvak
Marijana Petrović

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kursna lista

Prijava na sajt

Go to top