Šta je bitno da klijent zna iz ove oblasti

 

POSTOJE DVE VRSTE PREDUZETNIKA

Preduzetnici koji porez na prihod od samostalne delatnosti plaćaju paušalno, paušalci, i oni koji porez na prihod plaćaju na stvarno ostvaren prihod i koji su dužni da vode poslove knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodsva .

Preduzetnik koji s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim knjige o ostvarenom prometu (KPO) knjige o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika, ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod. 

Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku koji obavlja delatnost iz oblasti: 

 • računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta  
 • trgovine na veliko i  trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama
 • u čiju delatnost ulažu i druga lica
 • čiji je ukupan godišnji promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez , odnosno planirani promet kada počinje obavljanja delatnosti  veći od 6.000.000,00 dinara
 • i koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.  


Paušalni prihod se utvrđuje u skladu sa sledećim kriterijumima i elementima: 

 1. visina prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici, opštini,ostvarene u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje paušalni prihod 
 2. mesto na kome se radnja nalazi 
 3. broj zaposlenih radnika 
 4. tržišni uslovi u kojima se delatnost obavlja 
 5. površina lokala 
 6. starost obveznika i njegova radna sposobnost 
 7. visina prihoda obveznika, koji se pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost
 8. ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti 

  

Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti nadležnom organu do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu, u roku od 15 dana od dana upisa u registar ili u roku od 15 dana kada se izađe iz PDV-a

  

Šta TRGOSERVIS nudi klijentu 

 

U okviru našeg poslovanja nudimo sledeće:  

 • stručne konsultacije u navedenoj oblasti 
 • pomoć pri utvrđivanju poreskih i drugih obaveza 
 • obračun obaveza na osnovu dostavljanja dokumentacije 
 • izradu i predaju poreskih prijava 
 • izrada periodičnih i godišnjih izveštaja iz navedene oblasti 
 • uplata utvrđenih oblasti  

  

   

VAŽEĆI ZAKONI iz ove oblasti

 

Zakon o porezu na dohodak građana  

,,Sl.glasnik RS" BR.24/01, 80/02,-dr.zakon, 135/04, 62/06, 65/2006-ispr., 31/09, 44/009, 18/10, 50/11, 91/11-

-odluka US , 7/12-usklađeni din.izn., 93/12, 114/12-odluka US , 8/13-usklađeni din.izn., 7/13, 48/13-isprav

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza n

prihode od samostalne delatnosti 

,,Sl.glasnik RS " BR.65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005 i 25/2013

Izmene I dopune Uredbe stupile na snagu 23. marta 2013 godine  

 

   

  

   

Kontakt osoba

Zorica Apić 021 / 475-40-56, 475-40-36

Kontakt

Knjigovodstvena Agencija
TRGO-SERVIS 

BULEVAR MIHAJLA PUPINA 18
21000 NOVI SAD

Lokacija

Kontakt za pravna lica

Naš tim za pravna lica:
Mila Budić, Sladjana Disić, Olivera Dračanski, Marija Kuzmanović, Duška Perović Cicmil, Sandra Knežević

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kontakt za preduzetnike

Naš tim za preduzetnike:

Vesna Vukov; Zorica Apić
Sonja Adamović; Mina Šuvak
Marijana Petrović

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kursna lista

Prijava na sajt

Go to top