Šta je bitno da klijent zna iz ove oblasti

Oporezivanje akcizom pojedinih proizvoda otpočelo je 2001 godine a s obzirom da akciza nije porez na promet već je oblik prireza, trošarine, pa se kao takva ne primenjuje na sve proizvode već samo na odredjene čiji promet kontroliše država. 

Akcizom se oporezuju derivati nafte, duvanske preradjevine, alkoholna pića i kafa. 

Obaveza po osnovu akcize nastaje kada su gore navedeni proizvodi proizvedeni u Republici Srbiji ili uvezeni u Republiku Srbiju. 

Osnovni obveznik akcize je proizvodjač odnosno uvoznik akciznih proizvoda. 

Osnovicu za obračun akcize čini jedinica mere. 

Proizvodjač odnosno uvoznik dužan je da pri proizvodnji, odnosno pre uvoza cigareta i alkoholnih pića, osim piva, obeleži kontrolim akciznom markicom svaki od tih proizvoda posebno. 

 

VAŽECI ZAKONI iz ove oblasti

Važeći zakon je zakon o akcizama („Sl.glasnik RS“ broj 22/2001.....101/2011)

 

KAZNENE ODREDBE
novčana kazna od 10.000,00-1.000.000,00 dinara za pravno lice,
odgovorno lice u pravnom licu novčana kazna od 500,00-50.000,00 dinara,
za fizičko lice-preduzetnika novčana kazna od 5.000,00-500.000,00 dinara. 

Kontakt

Knjigovodstvena Agencija
TRGO-SERVIS 

BULEVAR MIHAJLA PUPINA 18
21000 NOVI SAD

Lokacija

Kontakt za pravna lica

Naš tim za pravna lica:
Mila Budić, Sladjana Disić, Olivera Dračanski, Marija Kuzmanović, Duška Perović Cicmil, Sandra Knežević

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kontakt za preduzetnike

Naš tim za preduzetnike:

Vesna Vukov; Zorica Apić
Sonja Adamović; Mina Šuvak
Marijana Petrović

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kursna lista

Prijava na sajt

Go to top