Šta je bitno da klijent zna iz ove oblasti

 

PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga kao i na uvoz dobara, osim ako ovim Zakonom nije drugačije propisano. Znači predmet oporezivanja PDV su :

   1. isporuke dobara i pružanje usluga u Republici Srbiji uz nakadu u okviru obavljanja delatnosti

   2. uvoz dobara u Republiku

 

Najvažnije oblasti koje treba poznavati :

 1. PDV račun -izgled i njegovi elementi
 2. Poreski obveznik i poreski duznik
 3. Mesto i vreme prometa dobara i usluga
 4. Evidentiranje i brisanje iz evidencije obveznika PDV-a
 5. Poreska osnovica i poreska stopa
 6. Nastanak poreske obaveze
 7. Poreska oslobođenja
 8. Poreska obaveza po naplaćenom potraživanju
 9. Izdavanje računa
 10. Poreski period, sastavljanje poreske prijave,obračun i plaćanje PDV
 11. Povraćaj, refakcija i refundacija PDV

 

U okviru našeg poslovanja nudimo sledeće :

 • stručne konsultacije u navedenoj oblasti
 • pomoć pri utvrđivanju poreskih i drugih obaveza
 • obračun obaveza na osnovu dostavljene dokumentacije
 • izradu i predaju poreskih prijava
 • izrada periodičnih i godišnjih izveštaja iz navedene oblasti
 • uplata utvrđenih oblasti

 

VAŽECI ZAKONI iz ove oblasti

Zakon o porezu na dodatu vrednost

"Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 (ispr.), 61/2005, 61/2007, 93/2012 i 108/2013

 

Novosti ( bitne iz ove oblasti ) u tezama

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je set izmena i dopuna od 11 zakona, među kojima je i :

1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu a dodatu vrednost - primenjuje se od

01.01.2014.god.

 • povećana je posebna stopa PDV sa 8% na 10%
 • povećana je posebna stopa PDV sa 8% na 20% na promet i uvoz personalnih računara i komponenti od kojih se oni sastoje
 • precizirano je koji poljoprivrednici imaju pravo na PDV nadoknadu od 8%

 

 

KAZNENE ODREDBE
Pravno lice : će se kazniti za prekršaj novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara
Odgovorno lice u pravnom licu će se kazniti za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara
Preduzetnik : će se kazniti novčanom kaznom od 12.500 do 500.000 dinara.
Obveznik - fizičko lice : kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

 

Kontakt osoba

Dračanski Olivera 021 / 557 - 539, 557 - 534

 

 

Kontakt

Knjigovodstvena Agencija
TRGO-SERVIS 

BULEVAR MIHAJLA PUPINA 18
21000 NOVI SAD

Lokacija

Kontakt za pravna lica

Naš tim za pravna lica:
Mila Budić, Sladjana Disić, Olivera Dračanski, Marija Kuzmanović, Duška Perović Cicmil, Sandra Knežević

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kontakt za preduzetnike

Naš tim za preduzetnike:

Vesna Vukov; Zorica Apić
Sonja Adamović; Mina Šuvak
Marijana Petrović

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kursna lista

Prijava na sajt

Go to top