Šta je bitno da klijent zna iz ove oblasti

Oblast radnih odnosa obuhvata: 

 • Prijave odjave i promene sa osiguranja
 • Ugovori iz radnog odnosa, i van radnog odnosa
 • Pravinik o radu i ostala akta
 • Obračun zarada, naknade zarada i ostale naknade

 

PRIJAVE ,ODJAVE I PROMENE SA OSIGURANJA

Prilikom zasnivanja radnog odnosa, zaposleni i poslodavac isti dan potpisuju Ugovor o radu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA za prijavu:  Ugovor o radu, Radna knjižica, Lična karta

POTREBNA DOKUMENTACIJA za odjavu: Rešenje o prestanku radnog odnosa, Lična karta

Rok za prijavu - odjavu na obavezno socijalno osiguranje je 3 radna dana. Uručivanje zaposlenom fotokopiju Ma obrasca.

 

UGOVOR O RADU

 • Radno mesto, opis i zahtevana stručnost
 • Ugovor o radu zaključuje se na ODREĐENO ILI NEODREĐENO VREME
 • Radno vreme u toku radne nedelje.
 • Ugovara se osnovna zarada u novčanom iznosu , naknada za topli obrok i regres.
 • Naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada.
 • Prava i obaveze Zaposlenog i Poslodavca u skladu sa Zakonom o radu

RAD VAN RADNOG ODNOSA

 • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima
 • Ugovor o delu
 • Ugovor o dopunskom radu
 • Ugovor o autorskom delu
 • Ostali ugovori 

 

OBRAČUN ZARADA, NAKNADE ZARADA I OSTALE NAKNADE

Obračun zarade se vrši na kraju meseca ili 30 dana po isteku meseca za prethodni mesec. Poslodavac je u obavezi da zaposlenom prilikom svake isplate dostavi obračun zarade. Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad, do 30 dana je na teretu poslodavca, a preko 30 dana na teretu RFZO-a

Bolovanje uzrokovano povredom na radu ide na teret poslodavca i iznosi 100% od prosečne zarade u prethodna tri meseca pre meseca u kome je nastupila privremena sprečenost za rad.

 

Šta TRGOSERVIS nudi klijentu 

 

Obavljanje prijava, odjava i promena sa osiguranja, kreiranje potrebnih ugovora o radu, pravilnika o radu i svih ostalih neophodnih akata iz ove oblasti. Izrada obračuna zarada za zaposlena lica koja klijent ima.

 

VAŽEĆI ZAKONI iz ove oblasti

 

iz RADNOG ODNOSA – Zakon o radu ( Službeni glasnik RS, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) , 

iz OBRAČUNA ZARADA - Zakon o porezu na dohodak građana (Službeni glasnik RS, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004,i 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011, 93/2012, 112/2012, 47/2013).

 

KAZNENE ODREDBE
Kašnjenje sa prijavom-odjavom radnika  300 000,00 – 1 500 000,00
Nezaključivanje ugovora sa zaposlenim : 800 000,00 – 1 000 000,00

 

 

 

KONTAKT OSOBE

Jasmina Ljubojević 021/475-40-56 LOK 122 MOB.063/659-368

Slađana Tatarski 021/475-40-56 LOK 125 MOB.063/557-712

 

Kontakt

Knjigovodstvena Agencija
TRGO-SERVIS 

BULEVAR MIHAJLA PUPINA 18
21000 NOVI SAD

Lokacija

Kontakt za pravna lica

Naš tim za pravna lica:
Mila Budić, Sladjana Disić, Olivera Dračanski, Marija Kuzmanović, Duška Perović Cicmil, Sandra Knežević

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kontakt za preduzetnike

Naš tim za preduzetnike:

Vesna Vukov; Zorica Apić
Sonja Adamović; Mina Šuvak
Marijana Petrović

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kursna lista

Prijava na sajt

Go to top