Šta je bitno da klijent zna iz ove oblasti

 

Trgovina je skup poslovnih aktivnosti prometa robe, odnosno usluga sa ciljem ostvarivanja dobiti, kao i drugog društveno ekonomskog cilja. 

Trgovina se obavlja slobodno na tržištu. Zabranjena su ograničenja slobode obavljanja trgovine. Trgovci su ravnopravni i imaju jednak pravni položaj na tržištu. Zabranjen je svaki oblik diskriminacije u pogledu uslova za obavljanje trgovine ili narušavanja ravnopravnosti trgovaca na tržištu. Tržište Republike Srbije je jedinstveno i celovito. 

Svojstvo trgovca imaju pravna lica i preduzetnici koja obavljaju trgovinu kao i pojedine kategorije fizičkih lica. Osnovna podela trgovine je: trgovina na veliko i trgovina na malo. 

 

VAŽEĆI ZAKONI iz ove oblasti

 

Važeći zakon je zakon o trgovini („Sl.glasnik RS“ broj 53/2010), a u primeni je od 01.01.2011.

 

KAZNENE ODREDBE
Kaznene odredbe za lakše povrede propisa za pravna lica novčana kazna od 100.000,00 do 1.000.000,00 dinara,
za fizičko lice ili odgovorno lice u pravno licu od 5.000,00 do 50.000,00 dinara
i za preduzetnika od 10.000,00 do 100.000,00 dinara.

Za teže prekršaje za pravna lica novčana kazna od 500.000,00-2.000.000,00 dinara,
fizičko lice ili odgovorno lice u pravno licu 50.000,00-150.000,00 dinara i
preduzetnik od 50.000,00-500.000,00 dinara. 

 

Kontakt

Knjigovodstvena Agencija
TRGO-SERVIS 

BULEVAR MIHAJLA PUPINA 18
21000 NOVI SAD

Lokacija

Kontakt za pravna lica

Naš tim za pravna lica:
Mila Budić, Sladjana Disić, Olivera Dračanski, Marija Kuzmanović, Duška Perović Cicmil, Sandra Knežević

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kontakt za preduzetnike

Naš tim za preduzetnike:

Vesna Vukov; Zorica Apić
Sonja Adamović; Mina Šuvak
Marijana Petrović

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kursna lista

Prijava na sajt

Go to top